عیوب فرش

از نخستین وظایف مرمت‌گران، بررسی سلامت فنی فرش و تشخیص عیوب فرش است. بدین دلیل رفوگران باید نقاط گوناگونی فرش را بررسی کنند تا عیوب فرش را تشخیص دهند. عمده‌ترین آن‌ها شامل موارد ذیل است.

شیرازه بافی فرش

باید در دو طرف فرش یکنواخت، یک جنس و یک رنگ باشد. شیرازه نباید پوسیده و یا پاره باشد. سر ریشه‌ها باید به طور کامل و نباید پوسیده باشد.

گلیم بافی

از دیگر موارد که باید بررسی شود، گلیم بافی است که باید ساده و حداقل هشت رج باشد. گلیم بافی­ها باید با نخ زنجیره اوّل اتصال محکمی داشته و پود گلیمه آزاد و رها نباشد.

شیوه پودکشی

شیوه پود کشی، که باید یکنواخت بوده و نیمه رها، شل، دو رنگ و شیوه چند چین و یک پود نباشد. شیوه پودکشی فرش باید منظم باشد و با مشاهده شیوه پودکشی از پشت فرش، این عیب قابل تشخیص است. این عیب در اثر شل و یا محکم کوبیدن مقاطعی از فرش توسط بافنده ایجاد می‌شود.

در برخی از مناطق، بافت قالی توسط دو بافنده انجام می‌شود. این امر سبب ایجاد تفاوت‌های بسیاری در بافت و شیوه پود کشی می‌شود که به عنوان آسیبی در فرش به شمار می‌آید.
عیوب فرش، رفوگران

رجشمار

رجشمار فرش، از جمله مواردی است که مرمت‌گر بررسی کند و در تمامی اقدامات ترمیمی از نخ‌ها و مصالح متناسب با رجشمار فرش استفاده کند.
رنگ‌های کاربردی در فرش باید یکدست بوده و نباید دارای دو رنگی و رگه باشد.
نقط پوسیده، ترکیدگی، بید خورده و رفو شده تشخیص داده شود و در صورت لزوم مرمت و بازبافی شود.
طول و عرض فرش باید در تمامی نقاط یکسان باشد و در صورت کاهش یا افزایش طول، باید این مشکل بر طرف شود.

کجی فرش، برای تعیین کجی فرش از طرفین به چند شیوه می‌توان عمل نمود.

فرش را از رو و از طرفین طولی به سمت داخل تا می­زنیم به طوری که کناره­های فرش به هم متصل شود. همچنین باید شانه‌دار بودن، سر کجی و لوچه‌دار بودن فرش بررسی شود. برای تشخیص عیوب مذکور، راست و چپ فرش به وسیله متر اندازه­گیری می­شود. چنانچه اختلافی در دو سوی فرش مشاهده شود، فرش به همان اندازه دارای عیب است.

تعیین نوع گره اعم از متقارن و یا نامتقارن بودن آن از الزامات فرش به شمار می‌آید و نداشتن گره جفتی، بی گره‌بافی، دزدی بافی و گره یو از الزامات این امر به شمار می‌آید.

یکنواختی کامل پرزهای سطحی فرش، امری ضروری است. عدم وجود این امر نشان دهنده کچلی، رو گیری بیش‌از حد، و یا پر مویی، عدم روگیری مناسب، می‌باشد.

عیوب فرش، رفوگران

تشحیص شکستگی فرش امری ضروری است. شکستگی فرش، برای تعیین شکستگی فرش دست بالا می­آوریم چنانکه تاب خوردگی و شکستگی داشته باشد مشخص خواهد شد.

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید