تاریخ فرش ایران سراسر قدمت و هنر است. به طوری که نخستین نمونه تاریخ فرش ایران، به نمونه ظریفی متعلق به دوران هخامنشی بازمی‌گردد. در این ودیو تاریخ فرش ایران با نمونه‌هایی از فاخرترین و مشهورترین قالی‌ها مرور می‌شود.

بسیاری از کارشناسان با مطالعه قدیمی‌ترین قالی‌های جهان که در سیبری کشف و بعدها به قالی پازیریک مشهور شد، معتقدند که فرش از قدیمی‌ترین و اصیل‌ترین هنرهای ایران به شمار می‌آید. گزنفون مورخ یونانی، در کتاب آناباسیس در مورد بهای یک تخته قالی ایرانی و نیز گستردن قالیجه در بستر ایرانیان دوره هخامنشی سخن به میان آورده شده است. از دیگر مستندات که به روند تاریخی فرش دستباف ایران اشاره دارد، سالنامه چینی سویی است. این کتاب که به طور تقریبی در زمان سلطنت ساسانیان نگاشته شده است، سخن از قالی ایرانی به میان آمده و از آن جز اقلام صادراتی ایران یاد شده است.

در طول تاریخ، هنر قالی بافی با اوج و حضیض‌هایی همراه بوده است. این صنعت هر زمانی که در کشور ثبات نسبی برقرار شده و امنیت اجتماعی فراهم شده است، رو به رشد و ترقی گذارده شده و در هر زمان که مشور دستخوش جنگ و تحول شده، راه زوال و رکود را پیموده است. مهم‌ترین تحولات قالی در زمان سلطنت خاندان صفوی به خصوص شاه تهماسب و شاه عباس اول رخ داده است.

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید