تعیین ارتفاع گره در قالی در ارزیابی فرش نیز حائز اهمیت است. نخستین مولفه در تعویض پرز قالی تشخیص نوع الیاف فرش است. به طور عمومی الیاف فرش دستباف از نوع طبیعی است. الیاف طبیعی به دو صورت حیوانی و گیاهی تقسیم می‌شود. الیاف حیوانی، دارای کراتین بوده که ترکیبی ازت دار است که در اثر سوختن جمع شده و بوی موی سوخته می‌دهد. نوع دیگر الایف از نوع گیاهی است. الیاف گیاهی، حاوی سلولز بوده که به سادگی می‌سوزد و بوی کاغذ سوخته می‌دهد.

تعیین ارتفاع گره در قالی عموماً توسط ارزیاب و یا رفوگر تعیین می‌شود.

اما افزون بر این مولفه تعیین طول ساقه گره امری ضروری است. منظور از تعیین طول ساقه گره قالی آن است که بتوان ارتفاع نخ بیرون آمده از سطح قالی را اندازه‌گرفت. برای این اقدام شیوه‌ها و راه‌کارهای گوناگون و متعددی وجود دارد.

اندازه طول ساقه قالی و یا همان ارتفاع پرز قالی امری حائز اهمیت و ضروری است تا رفوگران با اطلاع از این مولفه به تعویض پرز قالی‌های معیوب بپردازند. -این ویژگی روشی را شرح می‌دهد که بر اساس آن طول ساق گره در بالای سطح بافته شده تعیین می‌گردد و برای تمام قالی ها (فرشهای گره دار) به کار می رود.

تعیین طول ساقه گره

عبارت است از طول قسمتی از گره که از نقاط زمینه خارج شود و به صورت آزاد باشد.

گیج اندازه‌گیری طول ساق گره

عبارت است؛ از قطعه‌ای فلز باریک که ارتفاع آن مشخص است و به فواصل یک سانتی‌متر درجه‌بندی شده است. به این شکل که گیج را مابین دو ردیف از گره‌ها قرار می‌دهیم و مطمئن می‌شویم که انتهای آن روی کف بافته شده قالی قرارگرفته است.

ساقه‌های گره را در حالت قائم الزاویه با کمک گیج نگه می‌داریم. به وسیله جایگزین کردن گیج می‌توان متوسط اندازه طول گره را پیدا کرد و این اندازه معمولاً نزدیک‌ترین گیج به طول ساق گره است و این را می‌توان از فرو کردن یک گیج کوچک‌تر و یا گیج بزرگ‌تر در میان گره‌ها در بافت، طول ساق گره را به تقریب یک میلی متر حساب می‌کنیم.

اگر قالی برحسب طرح خود در قسمت‌های مختلف دارای گره‌هایی با طول‌های متفاوت باشد طول گره‌ها را در هر قسمت تعیین می‌کنیم. اندازه‌گیری را حداقل ۱۰ بار برای هر طول انجام می‌دهیم. طول ساق‌های گره را در چندین نقطه از قالی تعیین کرده و متوسط اندازه‌ها را به تقریب یک میلی متر گزارش می‌کنیم

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید