تورفتگی و شکم‌دادگی فرش که عموماً در فرش دستباف اتفاق می‌‌افتد، از عیوبی است که به مواد اولیه نظیر تار و پود بستگی دارد و در حین بافت فرش بوجود می‌آید. بدین دلیل استفاده از مواد اولیه مناسب و متناسب با ظرافت و رجشمار فرش، امری ضروری می‌باشد و ملزم رعایت تناسب مواد اولیه با رجشمار فرش است. تو رفتگی و یا شکم دادگی فرش عموماً بنا به دلایل گوناگونی بستگی دارد که عمده‌ترین آن‌ها عبارت از موارد ذیل می‌باشد.تو رفتگی و شکم دادگی فرش- رفوگران

یکی از عوامل بروز این عیب، پودکشی نامناسب و زیاد کشیدن پود است. کشیدگی بیش از حد پود باعث تورفتگی فرش و همچنین کم کشیدن و عدم کشیدگی کافی پود باعث شکم‌دادگی فرش می‌شود. از این‌رو عمل پود کشی باید با دقت و کشیدگی مناسب انجام شود.

میزان تاب پود ضخیم، از عوامل حائز اهمیت دیگر در بافت فرش است. به ترتیب پُرتاب بودن و کم تاب بودن پود ضخیم باعث بروز آسیب شکم‌دادگی و تورفتگی فرش می‌شود.

چله‌های فرش باید از کشیدگی مناسب بر روی دار برخوردار باشد. در صورت کشیدگی بیش از حد و یا عدم کشیدگی مناسب فرش پس از پایان بافت دچار تورفتگی و یا شکم دادگی می‌شود.

علاوه بر مورد فوق، از ملزوماتی که در زمان چله کشی باید رعایت شود، توزیع دقیق و مناسب تارها در تمامی طول ابعاد فرش است. فشردگی چله‌ها در یک نقطه باعث تورفتگی و باز بودن تارها از یکدیگر باعث شکم‌دادگی فرش می‌شود.

برای جلوگیری از ایجاد چنین آسیبی در هنگام بافت، بهتر است نهایت دقت شود تا پیش از آغاز کار و بافت، چله کشی و یا پودکشی فرش به درستی انجام شود. در صورت بروز چنین عیبی بر اثر کشیدگی پود، مرمت‌گران اقدام به از بین بردن کشیدگی بیش از حد و در صورت شُل بودن، اقدام به کشیدگی مناسب پود می‌کنند. در صورتی که آسیب از تار باشد، سعی می‌شود از طریق دارکشی این آسیب برطرف شود.

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید