مرمت فرش – این شیوه مرمت فرش، در اثر بروز پارگی و یا سوختگی فرش با آسیب دیدگی درجه سه انجام می‌شود. این روش، به سبب گستردگی قسمت آسیب دیده، عدم صرفه اقتصادی مرمت نواحی آسیب دیده و یا بنا بر سفارش صاحب فرش انجام می‌گیرد. با توجه به رعایت موارد مذکور، رفوگر قسمت‌های آسیب دیده را به طور کامل، با حفظ رعایت تقارن در نقوش از فرش جدا می‌‌کند. سپس دو قسمت سالم را به یکدیگر نزدیک کرده و با استفاده از سوزن و نخ مناسب، دو قطعه فرش به یکدیگر می‌دوزد.

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید