رفوی فرش –  این صدمه در گروه آسیب‌های درجه سه جای دارد. وجود عیوبی نظیر کاربرد ناصحیح نخ رنگی و یا استفاده از پرز قالی با ماندگاری پایین رنگی منجر به رگه، لکه رنگ و یا تغییر فام نقاطی از فرش می‌شود. در صورت بروز این عیب بر روی سطح فرش، عمل رنگ‌برداری نواحی معیوب انجام می‌شود که در نتیجه رنگ نواحی معیوب و نامطلوب از ظاهر فرش زدوده می‌شود. برای این کار از مواد شیمایی استفاده می‌شود.

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید