در برخی موارد لبه‌های عرضی فرش در بالا و یا پایین قوس و یا انحنایی پیدا کرده و به تیغه شمشیر تشابه دارد. در صورت بروز چنین حالتی، در اصطلاح گفته می‌شود فرش شمشیری شده است. در صورت بروز چنین آسیبی، رج‌های فرش در ناحیه‌ای مشخص و گاه در تمام فرش در یک سطح قرار نداشته و دارای انحنا می‌باشد. به عبارت دیگر رجشمار‌ها از پشت فرش حالت طبیعی و خطی ندارد. این عیب عموماً در فرش‌هایی که فاقد زیرسازی مناسب در بخش گلیم بافت و یا فاقد چوب مهار باشد، دیده می‌شود.

دلایل ایجاد آسیب

از مهم‌ترین دلایل بروز چنین آسیبی قوس برداشتن و منحنی بودن دستگاه بافت قالی، شل بودن چله‌ها وسط فرش نسبت به کناره‌ها، کم دقتی در بافت فرش، پر و یا خالی بودن چله‌های در نقاط گوناگون به خصوص میانی فرش، عدم عبور صحیح چله‌ها از میان فرش، نامتناسب بودن ضخامت پرز فرش با حاشیه فرش و عدم تبحر بافنده است.

فرش شمشیری- رفوگران

برای پیشگیری از بروز چنین آسیبی باید اقداماتی پیش از بافت فرش انجام داد. پیش از آغاز به بافت فرش، تراکم چله‎‌ها در تمامی طول سردار و زیردار بررسی شود، به نحوی که از یکنواختی و پراکندگی یکسان برخوردار بوده و با رجشمار مورد نظر متناسب و یکسان باشد. همچنین از تسمه‌های چرمی و یا پلاستیکی، برای مهار چله‌های می‌توان استفاده کرد. نیاز به توضیحی است که در صورتی که عرض فرش زیاد باشد، باید دقت شود که تسمه در محل خود کاملا ثابت باشد. برای ایجاد ثبات در تسمه‌ها، میخ‌های کوچکی را در فواصلی منظم زیر تسمه کوبیده می‌شود. علاوه بر موارد مذکور، تعداد رج‌هایی که به گلیم بافت اختصاص دارند، باید متناسب با عرض فرش، به صورت راست، صاف و بدون کجی بافته شود. بدین دلیل پیش از شروع گلیم بافی باید از بافت‌های استوار زنجیره و ملیله استفاده کرد تا پایداری بخش گلیم بافت افزایش یابد.

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید