رگه و دورنگی
رگه و دورنگی

رفوی فرش – یک مرمت‌گر فرش صرف‌نظر از مرمت فرش باید با دقت عمل، شناختی کامل و جامع بر روی انواع معایب فرش داشته باشد تا عیب فرش و دلایل پیش‌آمد آن را تشخیص دهد و اقدام به رفع این عیب و ترمیم فرش معیوب کند. در اینجا تعدادی از عیوب فرش تشریح شده است.

غلط بافی

در بعضی از فرش‌ها نقش گل‌ها و بندها شکل واقعی خود را نداشته و در حالت قرینه در دو طرف قالی از نظر کوچکی و بزرگی با هم تفاوت داشته و به طور کلی شکستگی در بندها و بهم ریختگی نقشه مشاهده می‌شود. عدم یکنواختی در پخش چله‌ها (پر و تنک بودن چله) عدم یکنواختی در کوبیدن پودها، اشتباه خواندن نقشه و جابجا بافتن رنگ‌ گره‌ها، سالم نبودن نقشه اصلی و عدم دقت نقاش، عدم تناسب بعضی از خامه‌ها از لحاظ ضخامت و نازکی، از عواملی هستند که باعث غلط بافی نقشه‌ها در قالی می‌شوند و برای جلوگیری از عیوب فوق باید در حین چله کشی و انتخاب مواد اولیه و نحوه بافت دقت بیشتری بکار رود.

رگه و دورنگی

رگه و دورنگی در تعدادی از قالی‌ها مشاهده می‌شود. بدین صورت رنگ زمینه اصلی و زمینه حاشیه‌ها در یک جا از فرش تغییر یافته و تا آخر قالی ادامه دارد، آنرا دورنگی گویند. چنانچه رنگ زمینه اصلی و زمینه حاشیه‌ها سرتاسر عرض قالی در یکجا تغییر یافته و با فاصله‌ای مجدداً به رنگ اولیه برگشته است. این تغییر رنگ را که بصورت نواری در یکجا و یا چند جای قالی در سرتاسر عرض با تفاوت رنگ مشاهده شود رگه می‌گویند. و علّت بوجود آمدن آن استفاده از رنگ‌های سیر و روشن در زمینه رنگ اصلی متن قالی و حاشیه‌هاست. چنانچه بافنده در استفاده از رنگ زمینه‌ها در ابتدای بافت رنگ متن را یکجا و یکنواخت و به مقدار کافی تهیه نماید و در بافت نیز دقت لازم را در استفاده از رنگ‌ها داشته باشد چنین عیبی در قالی بوجود نخواهد آمد.

رگه و دو رنگی زمینه فرش

ساده بافی (خلوتی)

در بعضی از قالی‌ها نقش گل‌ها ضمن اینکه تقارن و قرینه بودن را ندارند نسبت بهم نیز تراکم داشته و بالعکس در طرف دیگر، نقش گل‌ها از هم باز است. در چنین حالتی فاصله گل‌ها از هم زیاد شده و متن اصلی فرش بیش از حد لازم بدون نقش بوده و حالت ساده بافی پیدا می‌نماید و چنانچه از نامش مشخص است این عیب را ساده بافی در قالی و یا خلوتی گویند.

علت بوجود آمدن این عیب، عدم رعایت صحیح نقشه خوانی و همچنین دقت نکردن در پیاده نمودن نقشه در روی قالی است و جابجا بافتن رنگ‌ها و مغایر بودن آن با نقشه نیز یکی دیگر از عوامل بوجود آمدن عیب فوق در قالی می‌باشد. رعایت بافت صحیح و دقت در نقشه خوانی از بوجود آمدن این عیب جلوگیری می‌نماید.

رگه فرش
رگه فرش

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید