در حال حاضر فرش از نوع دستباف و یا ماشینی با دو نوع الیاف طبیعی و شیمیایی انجام می‌شود. شناسایی رنگزای فرش و یا همان شناسایی مواد رنگزای کاربردی در رنگرزی نخ فرش باید براساس نخ فرش انجام شود. در قسمت نخست این یادداشت به طور اختصاصی به معرفی شیوه‌های شناسایی نخ فرش سنتزی و در قسمت دوم به شناسایی رنگ کاربردی در الیاف طبیعی پشم پرداخته می‌شود.

برای شناسایی مواد رنگزای کاربردی در نخ، شیوه‌های متفاوتی وجود دارد

شناسایی رنگزای فرش در الیاف مصنوعی

به صورت آزمایشگاهی، رنگدانه در نخ فرش با استفاده از میکروسکوپ تشخیص قابل تشخیص است؛ اما رفوگران و کارشناسان برای شناسایی رنگزای کاربردی در رنگرزی نخ فرش از شیوه‌ها و تکنیک‌های مشخصی به صورت تجربی استفاده می‌کنند. در رنگرزی الیاف، رنگدانه ها معمولا توسط مواد کمکی مانند رزین به الیاف متصل می‌شود و سطح الیاف را می پوشانند. در رنگهای تیره این تجمع را می‌توان به راحتی مشاهده کرد و تشخیص داد. اما اینکه این مواد رنگدانه و یا کدر کننده اند کمی دشوار است. تیتان دی اکسید از معمولی ترین کدر کننده ها است این مطلب را از طریق اثبات  تیتان امتحان نمود.

مقداری از نمونه ها را با پتاسیم بی سولفات در یک بوته چینی ذوب کرده و ماده را پس از سرد شدن در مقدار کمی اسید سولفوریک رقیق حل نمایید. رنگ زرد تا نارنجی محلول پس از اضافه کردن آب اکسیژنه نشان از وجود تیتان است.

برای شناسایی رنگزا روی الیاف طبیعی و سنتزی راهکارهای گوناگونی وجود دارد.

نمونه  مورد آزمایش را شتشو و سپس خشک  کرده وداخل لوله آزمایش قرار داده و به آن پریدین سرد افزوده و به مدت  یک دقیقه آن را تکان دهید. تغییر رنگ محلول را با پیریدین سرد  خالص مورد مقایسه قرار دهید.

مقداری از نمونه مورد آزمایش را داخل لوله آزمایش قرار دهید وبه آن محلول احیا کننده ( آب مقطر، کلرید روی، اسید کلریدریک ) اضافه کنید سپس در لوله را بسته و مورد حرارت قرار دهید، ایجاد رسوب قهوهای وسیاه نشان از وجود سرب است.

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید