معایب فرش ماشینی و دستباف بنا بر شیوه‌های تولید و یا تکمیل به وجود می‌آید. معایب فرش انواع گوناگونی را شامل می‌شود که رایج‌ترین آن‌ها پوسیدگی، ابرشی شدن، بی نظمی، سر کجی، چند چین و یک پود  برخی از آن‌ها پرداخته می‌شود.

در ادامه این متن به معایب فرش مذکور پرداخته می‌شود.

پوسیدگی

این عیب معمولاً به علّت عدم نگهداری صحیح از فرش بوجود می‌آید. از مهم‌ترین دلایل پوسیدگی فرش قرار گرفتن فرش در مناطق نمور و نمناک، ریختن محلول‌های شیرین همانند شربت بر روی فرش، گذاشتن گلدان روی فرش، عدم جابجایی فرش و عدم هوادهی لازم می‌باشد.

ابرشی

این عیب در زمینه و حاشیه فرش قابل رویت است. این عیب با سیر و روشن بودن رنگ زمینه و ابلق بودن آن ظاهر می‌شود.

بی نظمی و عدم تقارن در دو طرف ترنج

در برخی از فرش‌ها نقش ترنج در میان جای نگرفته است. بدین معنی که فاصله ابتدای فرش تا نقطه مرکزی ترنج با نیمه دیگر متفاوت است و میان دو نیمه قالی عدم تقارن است. این عیب در اثر شل بودن چله در نیمه قالی، اختلاف ضخامت نخ مصرفی، تعویض ضخامت پودها در نیمه قالی و تغییر بافنده در نیمه دیگر قالی ایجاد می‌شود.
سرکجی (شانه‌دار شدن)

اگر اندازه طولی یک طرف فرش با طرف دیگر متفاوت باشد، این عیب شانه‌‌دار شدن فرش می‌باشد. علت ایجاد عیب مذکور به عواملی از قبیل معیوب بودن دستگاه بافت و عدم توازی سردار و زیردار، شل بودن چله‌ها در یک طرف، تراکم چله در یک طرف قالی، عدم یکنواختی در کوبیدن پودها و یا پود کشی بستگی دارد.

آسیب فرش- رفوگران-1

سرپود و سر گره

پس از اتمام و پرداخت نهایی سرگره و سر پود، فرش‌هایی که پود نازک آن‌ها خوب عبور داده نشده و یا چله‌ها در زمان بافت پاره شده‌اند، از میان متن فرش مشاهده شده، در اصطلاح گفته می‌شود دچار سرپود و یا سرگره شده است.
چند چین یک پود

اگر در هر چین بافت قالی از یک پود ضخیم استفاده شود، اما تنها در هر چین تنها از یک پود نازک استفاده شود، این عیب ایجاد می‌شود. این امر موجب کاهش استقامت عرضی فرش شده و یک عیب محسوب می‌شود.

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید