کلیه فرش‌های دستباف حین بافت و یا پس از اتمام بافت قالی، باید پرداخت و روگیری شود. بدین معنی که به منظور ایجاد ظاهری زیبای طرح و نقش قالی، باید ارتفاع پرزهای فرش بنابر رجشمار آن کوتاه شود. پرداخت و روگیری حین بافت، در برخی مناطق تولید رواج و این کار توسط بافندگان و در مواردی توسط سفارش‌دهنده فرش انجام می‌شود.

پرداخت حین بافت قالی از این امتیاز برخوردار است که در صورت وجود ایرادی در بافت نقوش و یا طرح همانند بالازدگی، و شکستگی، می‌توان آن را رفع کرد. این امر باعث جلوگیری از آسیب و خسارات مالی هر چند جبران‌پذیر شود. این شیوه در برخی از مناطق همانند آذربایجان، اراک و شمال خراسان کاربرد دارد. اما در شیوه دیگر، به دلیل عدم نمایش دقیق طرح و نقوش فرش، امکان تشخیص آسیب‌های ایجاد شده در حین بافت وجود ندارد. اما این شیوه رایج‌تر از شیوه فوق است. زیرا خطای انسانی ناشی از روش نخست حذف و پرداخت فرش توسط دستگاه انجام می‌شود.

به عبارت دیگر پرداخت فرش، یکی از فرآیندهای تکمیلی و پس از اتمام بافت فرش به منظور افزایش زیبایی فرش و یکسان کردن ارتفاع پرز قالی انجام می‌شود. پرداخت فرش عبارت است از کوتاه کردن پرزهای اضافی قالی به طوری که ارتفاع پرز در تمامی قالی یکسان و پرز قالی صاف شود. پرداخت، پس از پایان بافت فرش انجام می شود. این کار یکی از عملیات حائز اهمیت فرش می‌باشد و به مهارت و تجربه خاص نیاز دارد و کوچکترین بی دقتی باعث آسیب دایمی به فرش می شود. در این ودیو فرآیند پرداخت فرش نشان داده می‌شود.

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید